Uluslararası Sempozyum: İslam Hukuku Araştırmalarına Zemin Oluşturması Açısından "Yapay Zeka"

 

Yapay Zeka Çağında İslam ve Hukuk (Dijital Kitap)

Kabul Edilen Bildiri Özetleri için TIKLAYINIZ.

Sempozyum Programı için TIKLAYINIZ.

Kıymetli Akademisyenler ve Araştırmacılar!

Yapay Zeka araştırmalarında dikkat çeken bir yaklaşım söz konusudur. O da tarihte üç büyük olayın olduğudur: Bunlardan ilki evrenin yaratılışı, ikincisi hayatın başlaması ve üçüncüsü ise -bunlarla benzer hatta aynı öneme sahip olduğu iddia edilen- yapay zekânın ortaya çıkışıdır. Yapay zekâ, bir bilgisayara veya bilgisayara bağlı bir robota çeşitli faaliyetleri zeki bir insan gibi yerine getirebilme kabiliyeti vermektedir. İnsanlar gün geçtikçe akıllı yazılım ve robotlara daha fazla yetki alanı sunmakta bu da yapay zekanın mahiyeti, insan karşısındaki konumu, teknolojinin gelişimi ile ulaşacağı nokta, sağlayacağı yararlar ve sebep olacağı zararlar gibi bir çok soruyu akla getirmektedir. Bu gibi soruları cevaplayabilmek için çok geniş bir alana yayılmış olan yapay zekânın enstrümanlarıyla birlikte incelenmesi gerekmektedir. Bu sebeple Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak bir yapay zekâ sempozyumu yapmaya karar verdik.

Sempozyum; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında ‘yapay zeka’ ile ilgili çalışmaları kapsayacak ama nihaî noktada yapay zekanın İslam Hukukunda doğru bir şekilde ele alınmasını sağlayacak şekilde planlanmıştır. Bildiri özetleri hakem kurulunca değerlendirilecek, programda yer alması uygun görülen bildiriler sempozyum sayfasında duyurulacaktır. Sempozyum, Burdur Mehmet Akif Ersoy İlahiyat Fakültesi Makü-Uzem işbirliğiyle ‘çevrimiçi’ konferans salonlarında gerçekleştirilecektir. Sempozyumumuzda sunumu gerçekleştirilen ve tam metinleri bilim kurulunca kabul edilen bildiriler, süresi içerisinde basılı hale getirilecektir. Bu çerçevede sempozyumumuza katkılarınızla bizleri onurlandırmanızı bekliyoruz. Şimdiden değerli katkılarınızdan dolayı şükranlarımızı ifade ederek çalışmalarınızda başarılar dileriz.

SEMPOZYUM DİLİ:
Sempozyum dili Türkçe, Arapça, İngilizce ve Farsça olarak belirlenmiştir.

SEMPOZYUM TARİHİ:
16-17 NİSAN 2022

SEMPOZYUM YERİ:
Çevrimiçi Konferans Salonları: MAKÜ-UZEM

SEMPOZYUMU DÜZENLEYEN KURUM:
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi