ANahtar Kelimeler

 • İhtimal Hesaplama/Tahmin Odaklı (İstatistik, Muhasebe, Spor, Kas ve Hukuk Davası vb.)
 • Sınıflama
 • Bulanık Mantık (Fuzzy Logic)
 • Büyük Veri
 • Akıllı Örgüt
 • Bütünleşik Biliş/Bilinç
 • Bilgi
 • Duygu
 • Arzu
 • Uzman Sistemler (Yumuşak Programlama)
 • Genetik Algoritmalar (Yumuşak Programlama)
 • Yapay Sinir Ağları (Yumuşak Programlama)
 • Acil Tıp (Makine Öğrenmesi)
 • Görsel Tasarım (Doğal Dil İşleme (NLP), Yapay Sinir Ağları ile Otomatik Çeviri)
 • Arttırılmış Gerçeklik
 • Bankacılık ve Finans Denetiminde Denetim Teknolojisi (SupTech)
 • Transhümanizm: Allah’ın Yarattığını Değiştirme” veya İnsana Karşı Şeytan 2.0
 • Nanoteknoloji
 • Sibernetik
 • Farmakoloji
 • Gen Terapileri (Biyoteknolojik Müdahaleler)
 • Uygulamalı Bilimsel Bilim
 • Modifikasyon (Yaratmaya Bağlı Değiştirme)
 • Ölümsüzlük
 • Öjeni (İnsan Neslinin Islahı: İyi Yaratılış ve Asil Kalıtım)
 • İnsan Olmayan Kişi (Dijital İnsan-Dijital Varlık)
 • Otonom
 • Otomotiv
 • Kalite Kontrol
 • Sektöriyel Endüstri
 • Özgür İrade (Free Will)
 • Makine Öğrenmesi (Deep Learning)
 • Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği
 • Savaş Teknolojisi
 • Kapitalizm
 • Tüketim: Her Yönden
 • Dilbilim (NLP)
 • Modus Vivendi
 • Hukukî Kişilik ve Statü
 • Yapay Zekalı Varlıklar
 • Tepkisel Makineler (Reactive Machines)
 • İletişim ve Örgütsel Değişim
 • Yapay Ahlak
 • Karar Verme Etkisi: Eş Zamanlı Yönetim Sürecini Hızlandırma
 • Mantık
 • İstatistik
 • Bilişsel Psikoloji
 • Beynin Algoritması
 • Karar Verme Teorisi
 • “İradelerin Toplanması-Çakışması ve Çarpışması” (Bu çalışma MAKÜ İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Sipahi danışmanlığında Suzan Sarı’ya tez olarak verilmiştir ve devam etmektedir.)
 • Kusursuz Sorumluluk
 • Cezaî Sorumluluk
 • Hukukî Temsil Kuvveti
 • Sinir Bilim
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Cezaî Sorumlulukta İlliyet ve İrade: Üretici-Programlayıcı-Tedarikçi-Kullanıcı
 • Sui generis
 • Eğitim (Prolog Tabanlı ZEKG ÖĞRETGM SGSTEMG (ZÖS)
 • Nörolojik Rehabilite (Yapay Sinir Ağları)
 • Ulusal Güvenlik
 • Beden ve Ruhun İki Ayrı Cevher mi?
 • Criminal
 • Sanıktan Delile Gitme*Delilden Sanığa Gitme
 • Robot (Fiziksel ve Zihinsel Faaliyet)
 • Eyleyici Yapay Zeka
 • Veri-Doğal Dil İşleme-Model
 • Ross-Siri-Sophia-A.I.
 • Borsa
 • Sanat
 • Fikri Mülkiyet (eser)
 • Biyolojik Zeka
 • Oyunun Kuralları Değiştiren Teknolojiler: Yapay Zeka (2025)
 • Cerrahi Entegrasyon
 • Mimarî
 • Qualia: Bilincin öznel niteliklerine referans (öznellik ve niteliksellik)
 • Dijital Ekonomi
 • Neuralink: İnsanların bilişsel kapasitesinin arttırılmasıyla amacı ile kablosuz beyin-makine ara yüzü kullanarak geliştirilmiş yapay zeka ile insan beynin rekabet etmesi sağlayan teknoloji
 • Hassas Ayar Argümanı ve Yapay Zeka İtirazı
 • Dataizm
 • Jeodezi ve Jeoinformasyon
 • Dijital Reform
 • İnternet Robotu (Hukukî Danışman)
 • UYAB
 • SEG-BİS
 • Rastgele Orman Algoritması (RO)
 • Yapay Sinir Ağları (YSA)
 • XGBOOST Algoritması
 • Ateroskleroz (Damar Sertliği) ve YSA
 • Pareto Zarflama-Temelli Seçim Algoritması (PESA) ile B-Spline Eğri Tahmini (Ters Mühendislik)
 • Üstel Teknoloji (Biyopolitika) (Kademeli Gelişme değil Üstel Gelişim Teknolojisi ve Tümleşik Bir Yapıyla Birleşerek Büyüme)